Αποστακτήριο

Amorgion is the first company in Greece to have created Amorgion rakomelo and psimeni raki, back in
2003.

It was awarded three patents and turned rakomelo into a trend both in Greece and abroad. Five years ago, the company built its second factory in Amorgos, a distillery/liquor company/winery. It is there that organic wines, Amorgian tequila made of prickly pears, prickly pear honey, organic raki and a quite distinct ouzo are produced. We also make pastelia and loukoumia based on an Amorgian recipe. Starting this summer (2018) our liquor company-winery will be open to the public. Visitors of Amorgos will have the opportunity to take guided tours, learn how our liquors and wines are made and try all of our products (liquors, wines, loukoumia, pastelia).

Our factory is on the Katapola-Chora road and will be open to the public as of the 15th of June 2018.

Telephone number: 22850 71378

-----------------------------------------------------------------

Fabrique d'alcool-Domaine Viticole dans Amorgos enfin ouvert au public
Amorgion est la première compagnie en Grèce qui a créé Amorgion rakomelo et psimeni raki, en 2003.

On leur a attribué trois brevets. C'était Amorgion qui a lancé la tendance de rakomelo en Grèce et à l’étranger. Il y a cinq ans que la compagnie a construit sa seconde manufacture en Amorgos, une distillerie/fabrique d' alcool/domaine viticole. C'est là que de vins biologiques, tequila locale faite de figues de Barbarie, miel de figues de Barbarie, raki biologique et d' ouzo exceptionnel sont produits. De plus, pastelia et loukoumia sont confectionnés ici, en utilisant une recette locale. A partir de cet été (2018), Amorgion distillerie/fabrique d' alcool/domaine viticole sera ouvert au public. Visiteurs d'
Amorgos auront l' occasion de faire une visite guidée, s'informer sur les étapes de fabrication de nos boissons alcoolisées et nos vins, et goûter tous nos produits (boissons alcoolisées , vins, loukoumia,
pastelia).

La fabrique se trouve sur la Katapola-Chora route. A partir de mi-Juin 2018, la fabrique sera ouverte au public.

Numéro de téléphone: 22850 71378

Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο
Επισκέψιμο Ποτοποιείο